met AMI doe je meer !

 

NAMS asset management

master Construction Management & Engineering (CME)

Bouwsector onder druk

De bouwsector staat flink onder druk vanwege een toenemende vraag vanuit de markt voor meer transparantie, klantgerichtheid en innovatie. Daarnaast neemt ook de complexiteit van bouwprojecten toe, zowel door zaken als nieuwe (EU) regelgeving en een toenemende betrokkenheid en beinvloeding van belanghebbende partijen in het bouwproces als door het bouwen in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid.

Andere vaardigheden

Als gevolg van deze verandering is er (toenemende) behoefte aan een ander soort vaardigheden en kennis van de (toekomstige) manager in de bouw; een combinatie van enerzijds gedegen kennis van integraal ontwerpen en engineering en anderzijds kennis van processen, lifecycle en risicomanagement, nieuwe contract- en samenwerkings vormen, systems engineering en de belangen van alle stakeholders.

Nieuwe managers

Of het nu gaat om een ingewikkelde constructie, een multidisciplinair bouwproject of een advies voor de overheid, de bouwsector kan simpelweg niet zonder goed opgeleide managers, die hun brede algemene kennis op allerlei situaties kunnen toepassen.

Master CME

De MSc opleiding Construction Management and Engineering (CME) speelt in op de groeiende behoefte aan veranderingen en hervormingen in de bouw. De master CME wordt aan de drie technische universiteiten aangeboden (3TU opleiding). Het is een uitdagende studie, waar de student de bestaande bouwpraktijk in al haar facetten leert kennen, en zich verdiept in de vraag hoe de gewenste veranderingen in de bouw gerealiseerd kunnen worden en de consequenties voor het bouwproces en de organisatie kan inschatten. Daarbij wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de technische en communicatieve vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de student.

meer informatie:

ir. drs. Jules Verlaan
opleidingsdirecteur CME Delft
(e) j.g.verlaan@tudelft.nl

CME Dispuut Delft
(e) info@cmedispuut.nl

 

 

.

 

asset management nieuws

Uw bericht op
ami-infra ?

Aanmelden


asset management index

..... en meer

 


CME - Construction Management and Engineering


 

 

 

 

 

Institute of asset management

Bouwkunde opleiding Avans plus

 

 

 

.

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

AMI - Asset Management Infrastructuur
postbus 2080, 2240 cb wassenaar
(e) info@ami-infra.nl
copyright © 2007-2021 AMI