met AMI doe je meer !

 

NAMS asset management

AMI Asset Management Infrastructuur ...

De AMI website is een portal,een centrale plek op het internet, met betrekking tot asset management van civiele infrastructuur..

De pagina's hebben betrekking op:

  • inhoudelijke asset managment begrippen, methoden en technieken
  • partners in het AMI programma
  • wetenschappelijke instellingen die zich met asset management bezighouden
  • verwijzingen naar gerelateerde sites op het internet
    bedrijfspresentaties van asset management bedrijven
  • studenten en onderzoekers op het gebied van asset management
  • stageplaatsen voor afstudeerders
  • aanbieden van asset management diensten / functies


AMI Infra portal is een site voor asset management in infrastructuur.

Bouwlexicon
ruim 3000 pagina's met nieuws en begrippen over producten, materialen en diensten uit de architectuur, het ingenieurswezen en de bouw

 

 

.

 

asset management nieuws

Uw bericht op
ami-infra ?

Aanmelden


asset management index

..... en meer

 


CME - Construction Management and Engineering


 

 

 

 

Institute of asset management

Bouwkunde opleiding Avans plus

 

 

 

.

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

AMI - Asset Management Infrastructuur
postbus 2080, 2240 cb wassenaar
(e) info@ami-infra.nl
copyright © 2007-2021 AMI